Ponad 25 lat w branży wiertniczej
Sprawdzamy się w najcięższych warunkach

IMPREO

 

IMPREGNAT DO KAMIENIA naturalnego i kostki brukowej klinkierów i materiałów kamieniopodobnych.

Opis produktu:

  • Zabezpiecza zaimpregnowaną powierzchnię przed wchłanianiem wody, brudu, olejów oraz innych substancji (nie wszystkich).
  • Podkreśla naturalny kolor kamienia, uwydatnia jego naturalną strukturę, a barwa powierzchni staje się bardziej  wyrazisty z efektem mokrego kamienia.
  • Doskonale uodparnia na promienie UV i czynniki atmosferyczne, zapobiega pyleniu – wzmacnia powierzchnię.

Sposób użycia:

  • Wyrób gotowy do użycia (nie rozcieńczać) przed użyciem wymieszać.
  • Impregnowana powierzchnia powinna być czysta i sucha.
  • Preparat nanosimy pędzlem, wałkiem lub natryskowo nie tworząc zacieków i kałuż.
  • Wydajność z 1 litra - ok. 7mkw w zależności od chłonności materiału.
  • Zakres temperatur do stosowania od +5oC do 30oC.
  • Unikać nasłonecznienia w czasie pracy.

Na jeden dzień przed impregnacją materiału należy przeprowadzić próbę na kilku elementach materiału gdyż preparat może zmienić wygląd kamienia. Impregnację powtarzać na zewnątrz co 2 rok, a wewnątrz co 3 lata.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w temperaturze od +5oC do 30oC w miejscu nienasłonecznionym, z dala od źródeł ciepła oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać nie dłużej niż 24 miesięcy, po otwarciu szczelnie zamknięte też 24 miesiące. Mieszanina wysoce łatwopalna. Chronić przed dziećmi.

 

H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary. H315 – działa drażniąco na skórę. H361 d – podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H373 – może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałe narażenie lub powtarzane narażenie. H336 – może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H317 – może powodować reakcję alergiczną skóry. H330 – wdychanie grozi śmiercią. H372.1 – długotrwałe lub powtarzane narażenie (wdychanie) powoduje uszkodzenie narządów. P270 – nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu. P260 – nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy. P280.3 – nosić rękawice ochronne. P271 – stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P284 – stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89
Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89