Over 20 years in the business of drilling
We check out the toughest conditions

Management

 

NIP: 684-000-91-47, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS 0000070593. Wys. Kapitału Zakł. 250 000 PLN

Zarząd:

Dyrektor Jacek Pudło

Dyrektor ds. Handlu

Marek Cyparski

Dyrektor ds. Zarządzania i Marketingu

Patrycja Węgrzynek