Более 20 лет в бизнесе бурения
Мы проверяем самые жесткие условия

Совет директоров

 

NIP: 684-000-91-47, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Numer KRS 0000070593. Wys. Kapitału Zakł. 250 000 PLN

Zarząd:

Dyrektor Jacek Pudło

Dyrektor ds. Handlu

Marek Cyparski

Dyrektor ds. Zarządzania i Marketingu

Patrycja Węgrzynek