Ponad 25 lat w branży wiertniczej
Sprawdzamy się w najcięższych warunkach

Środki specjalne

antykor pp

Jest mieszaniną czwartorzędowych soli aminowych, mono i dwuestrów fosforowych oraz trójglicerydu kwasu rycynowego. W/w inhibitor jest łatwo rozpuszczalny w roztworach solanek i w szybkim czasie tworzy ochronny film na powierzchni metalu.

biostat

Jest mieszaniną związków triazyny i związków etylenu z fenolem. Jest to niskotoksyczny preparat biobójczy, skuteczny przeciwko biodegradacji płuczek wiertniczych. BIOSTAT należy do nowoczesnej grupy preparatów biobójczych oferowanych przez zachodnie firmy płuczkowe.

blok k-200

Jest to odpowiednio preparowany, mielony i sortowany proszkowy preparat organiczny pochodzenia roślinnego. Dodawany do płuczek wiertniczych powoduje czasowe blokowanie por skał zbiornikowych.

defpol

Jest skutecznym środkiem przeciwpiennym do wszystkich rodzajów płuczek wiertniczych na bazie wodnej. Jest on kompozycją: estrów nienasyconych kwasów tłuszczowych, rafinowanych węglowodorów o czystości farmakologicznej, emulgatora niejonowego.

dekomat

Środek nieorganiczny, który powoduje rozpad zwartego osadu ilastego na lużne agregaty, co umożliwia łatwe usunięcie tego osadu ze ściany horyzontu wodonośnego, obsypki i filtra.

detergent w

Jest niejonowym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie detergentem, stosowanym jako środek przeciwdziałający oblepianiu świdra urobkiem w płuczkach na bazie wodnej (słodkich i zasolonych).

superlub

Jest mieszaniną oksyetylenowanych glicerydów i estrów kwasów tłuszczowych. Przeznaczony jest do poprawy właściwości smarnych płuczek wiertniczych na bazie wodnej w tym płuczek sporządzanych na roztworach nasyconych włącznie.

świece pieniące

Stanowią kompozycję niejonowych i anionowych środków powierzchniowo - czynnych i służą do wspomagania wynoszenia zmineralizowanej wody złożowej z odwiertów gazowych poprzez wytworzenie odpowiedniej piany z tych wód.

Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89
Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89