Ponad 25 lat w branży wiertniczej
Sprawdzamy się w najcięższych warunkach

Upłynniacze

desco cf

Jest produktem, którego podstawowym składnikiem jest sulfometylowana bezchromowa tanina. Stosowany jest jako upłynniacz w różnych typach płuczek wiertniczych i płynów specjalnych na bazie wodnej.

disper

Jest wodnym roztworem małocząsteczkowych kopolimerów akrylowych. Jest efektywnym upłynniaczem polimerowym do płuczek na bazie wodnej, zarówno słodkich jak i zasolonych.

lignosulfonian cf

Jest lignosulfonianem żelazowym, stosowanym jako upłynniacz w różnych typach płuczek na bazie wodnej.

Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89
Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89