Ponad 25 lat w branży wiertniczej
Sprawdzamy się w najcięższych warunkach

Usługi

 

PSPW Sp. z o.o. w oparciu o własne laboratorium wykonuje na potrzeby własne i na zlecenie klientów badania, opinie i ekspertyzy w zakresie płynów wiertniczych. Badania płuczki prowadzone są według wymagań normy API 13B - 1 oraz innych norm dotyczących przyrządów pomiarowych i sposobu badania materiałów płuczkowych (OCMA, EN ISO 13500 itp.). Kadra PSPW Sp. z o.o. posiadająca duże doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych (kilkunastoletni okres pracy w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa) oraz praktykę przemysłową, gwarantują wysoką jakość ekspertyz i opracowań techniczno-badawczych i projektów z zakresu:

  • płynów wiertniczych,
  • ochrony środowiska przed skutkami działalności górnictwa naftowego,
  • utylizacji odpadów z tego przemysłu,
  • zatłaczania płynnych odpadów do sczerpanych złóż,
  • wierceń hydrogeologicznych i prac geotechnicznych
  • innych problemów z zakresu techniki wiertniczej i geologii.

W przypadku problemów bardzo złożonych i interdyscyplinarnych PSPW Sp. z o.o. organizuje zespoły badawcze składające się z wybitnych specjalistów z danej dziedziny zatrudnionych w przemyśle, na wyższych uczelniach, czy instytutach naukowo-badawczych w kraju i za granicą, co gwarantuje wysoki poziom tych opracowań.

Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89
Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89