Ponad 25 lat w branży wiertniczej
Sprawdzamy się w najcięższych warunkach

Pełny serwis lub nadzór

 

Polski Serwis Płynów Wiertniczych Sp. z o.o. prowadzi pełny serwis na wiertniach lub odwiertach przy sporządzaniu i stosowaniu płuczek wiertniczych i płynów specjalnych.

Na podstawie opracowanych projektów specjaliści PSPW Sp. z o.o. prowadzą sporządzanie i obróbkę płuczek wiertniczych podczas wiercenia otworów. Codziennie w laboratorium na wiertni wykonują pomiary właściwości płuczek, sporządzają raport z tych badań i na tej podstawie oraz aktualnej sytuacji w otworze, kierują sposobem obróbki (dodawaniem materiałów płuczkowych) i zmianami parametrów płuczki.

Materiały do sporządzania płuczek i płynów specjalnych PSPW Sp. z o.o. dostarcza transportem kołowym na wiertnie sukcesywnie w miarę potrzeb.
W sytuacjach skomplikowanych, podczas występowania trudności wiertniczych pełne badanie płuczki i zalecenia odnośnie jej obróbki wykonywane są przez laboratorium w siedzibie PSPW Sp. z o.o. Krosno.

Po skończeniu prac serwisowych na życzenie inwestora sporządzane jest końcowe sprawozdanie z przebiegu wykonywanych prac na wiertni.

Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89
Kontakt:
POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH SP. Z O.O.
38-400 Krosno Armii Krajowej 3
+48.13 436 19 55
Faks: +48.13 432 71 89