Przejdź do treści

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Serwis Płynów Wiertniczych sp. z o.o. Krosno, z siedzibą pod adresem ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, NIP: 684-000-91-47, KRS: 0000070593, REGON: 370017666.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą oraz ulepszania naszych usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Zobacz również zasady polityki prywatności strony https://pspw-krosno.com.pl